บลจ.วีแนะ 3 กองทุนติดพอร์ต “ตราสารหนี้โลก-หุ้นจีน-เฮลท์แคร์”

HoonSmart.com>> บลจ.วีแนะนำ 3 กองทุนติดพอร์ต ชู กองทุน WE-TRBOND-A ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก WE-CHIG เน้นหุ้นจีนขนาดเล็ก ส่วนกองทุน WE-GIHEALTH ลงทุน Healthcare ครบ 3 ด้าน “Digital Health, Biotechnology, Medical Device และ Genomic Revolution”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี แนะนำ 3 กองทุนควรมีติดพอร์ตในปี 2564 ได้แก่ กองทุน WE-TRBOND-A เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ให้เหมาะสมกับภาวะตลาด ใช้กลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Relative Value ที่พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย, ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

กองทุน WE-CHIG เน้นลงทุนในหุ้นจีน โดยคัดเลือกบริษัทขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเติบโตสูง คัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้นในราคาที่ต่ำกว่าและความผันผวนของหุ้นขนาดเล็กของจีนในอดีต ต่ำกว่าตลาดจีนโดยรวม

กองทุน WE-GIHEALTH เน้นลงทุนในกลุ่ม Healthcare ครบทั้ง 3 ด้าน คือ Digital Health, Biotechnology, Medical Device และ Genomic Revolution ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม Healthcare มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และเติบโตต่อเนื่อง