บลจ.วีจัดโปรโมชั่นซื้อกองทุน WE-GEDUCATION รับไอโฟน 12

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) ขอแนะนำการลงทุนใน “กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ (WE-GEDUCATION)” เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการศึกษาที่เติบโตสูงทั่วโลกควบคู่ไปกับการเรียนรู้และการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพและคุณภาพชีวิต

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน WE-GEDUCATION ทุกๆ 15 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 รับทันที iPhone12 (64GB) จำนวน 1 เครื่อง

ติดต่อ 02 351 1800 กด 2 หรือ ซื้อผ่านตัวแทนการขาย https://www.weasset.co.th/th/open-account

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.weasset.co.th/th/fund/summary/we-geducation