IRPC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ จ.ระยอง

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ สมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี  หรือ IRPC เข้าพบ ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อมอบแอลกอฮอล์ Face Shield และเซ็ทกระเป๋าบรรจุ หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ขนาดพกพา สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด