SISB เปิดเรียนเต็มรูปแบบ 1 ก.พ. วางเป้าปี 64 นักเรียนเพิ่ม 150-200 คน

HoonSmart.com>> “เอสไอเอสบี” เปิดการเรียนการสอนตามปกติ 1 ก.พ.นี้ ดำเนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งเป้าปี 64 นักเรียนเพิ่ม 150-200 คน เตรียมเปิดสาขาธนบุรี Phase II ส.ค.นี้

ยิว ฮอค โคว

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี (SISB) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ หลังจากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดเรียนปกติ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเรียน และการสำรวจสุขภาพของบุคลากร เพื่อความปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

สำหรับแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 วางเป้านักเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 150-200 คน (สิ้นสุดไตรมาส 3/2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,596 คน)

“มั่นใจว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะช่วยผลักดันให้ผู้ปกครองเริ่มเข้ามาติดต่อ เพื่อส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนของ SISB เพิ่มมากขึ้น”

สำหรับความคืบหน้าในการขยายกิจการ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับนักเรียนเต็มที่เพิ่มขึ้นอีก 600 คน และจะส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทฯ สามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 4,500 คน

ส่วนความคืบหน้าการก่สอร้างโรงเรียน SISB ในจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ เตรียมการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มในที่ดิน 14.8 ไร่ และ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในปีนี้