“เรณุมาศ อิศรภักดี” ตัดขาย DOD กว่า 2.60% เหลือถือหุ้น 7.58%

HoonSmart.com>> “เรณุมาศ อิศรภักดี” ตัดขายหุ้นDOD 2.60% เหลือถือ 7.58%

เรณุมาศ อิศรภักดี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี จำหน่าย หุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 สัดส่วน 2.6097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย เหลือถือหุ้น 7.5853% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น DOD ปิดตลาด 24 ม.ค.2564 ที่ราคา 10.80 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ -1.82% มูลค่าการซื้อขาย 1,151.75 ล้านบาท