BTSGIF คาดสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) เปิดบริการก.พ.64

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เผยความคืบหน้าสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยาคาดเปิดให้บริการเดือนก.พ.64 งานก่อสร้างสถานีส่วนหลักเสร็จเกือบหมดแล้ว เผยเหตุล่าช้ากว่าแผนกำหนดติดปัญหาหลายส่วนงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เปิดเผยความคืบหน้าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) จากเดิมคาดก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จและทำการติดตั้งระบบการเดินรถประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะให้บริการได้ประมาณต้นปี 2564 นั้น ปัจจุบันส่วนของงานก่อสร้าง ณ ธ.ค.2563 อยู่ที่ 83.96% ล่าช้ากว่าแผน 14.27%

สำหรับความคืบหน้าของงานก่อสร้างดังนี้ 1.งานโครงสร้าง (Structure Work) ความคืบหน้า 48.23% (งานทั้งหมด 49.63% / คิดเป็น 97.18%) 2.งานสถาปัตยกรรม (Architecture Work) ความคืบหน้า 24.00% (งานทั้งหมด 33.89% / คิดเป็น 70.82%) และ 3.งานระบบประกอบอาคาร (E&M Work) ความคืบหน้า 11.73 % (งานทั้งหมด 16.48% / คิดเป็น 71.18%)

ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้ามีดังนี้ 1.ช่วงเวลาการเข้าพื้นที่ทำงานบนทางวิ่งให้บริการขบวนรถไฟฟ้ามีเวลาน้อยและจำกัด 2.หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เข้าทำงานบนทางเท้าและถนน ทั้งฝั่งถนนสาทรเหนือและถนนสาทรใต้ในพื้นที่ของโครงการ ทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่การทำงาน 3.หน่วยงานราชการทำการรื้อย้ายสายสื่อสารไปยังเสาไฟฟ้าใหม่ล่าช้า (ปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) และ 4.งานโครงสร้างหลังคา และ ปล่องลิฟต์คนพิการ ไม่พ้นข้อกำหนดระยะห่างสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงด้องดำเนินการขอย้ายสายดังกล่าวใหม่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีส่วนหลักได้เสร็จเกือบหมดแล้ว โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการสถานีได้ประมาณเดือนก.พ.2564