ตลาดฯ รับ NVD-W1 เข้าเทรด 24 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เริ่มซื้อวันแรก 24 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ (NVD) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 จำนวน 276,119,950 หน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาด SET วันที่ 24 ก.ค. 2561

ทั้งนี้ NVD-W1 มีอายุ 3 ปี กำหนดอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 พ.ค. 2562 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 ก.ค. 2564

สำหรับราคา NVD ปิดตลาดวันที่ 20 ก.ค.2561 อยู่ที่ 4 บาท