ตลท.แจงศึกษาแนวทาง-ผลกระทบปรับเกณฑ์ฟรีโฟลทคำนวณดัชนี เฮียริ่งก่อนใช้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงกระบวนการปรับเกณฑ์จัดทำดัชนี เปลี่ยนเกณฑ์ฟรีโฟลทใช้คำนวณ ยันศึกษาแนวทาง ผลกระทบและกระบวนการเปลี่ยนผ่าน พร้อมรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวคิดในการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคำนวณดัชนี เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนสภาพการณ์ตลาดได้ดีมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากล ด้วยแนวทางการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Market Capitalization) นั้น ในการดำเนินการนั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการศึกษารายละเอียดของแนวทางการดำเนินงาน ผลกระทบ และกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (transition) จากนั้นจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน และสถาบันตัวกลาง เพื่อนำมาปรับปรุงข้อเสนอก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ลงทุนติดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป