กรุงไทยเลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT เป็น 21 และ 24 ม.ค.64

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงไทยเลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT เป็น 21 และ 24 ม.ค.64

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้แจ้งเรื่อง ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ปิดปรับปรุง Krungthai NEXT Application ในวันที่ 20 ม.ค.2564 ระหว่างเวลา 00.00 – 06.00 น. นั้น ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้เลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT Application เป็นวันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.2564 ระหว่างเวลา 00.00 – 06.00 น. สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.2564 ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ Krungthai NEXT Application รวมทั้งบริการอื่นๆ ในทุกระบบและช่องทางบริการ ระหว่างเวลา 00.00 – 05.00 น.

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center หมายเลข 02 111 1111