บลจ.วรรณท็อปฟอร์มต่อเนื่อง ปิดทริกเกอร์ฟันด์หุ้นตปท. 7 กองรวด

HoonSmart.com>> บลจ.วรรณ เผยผลสำเร็จบริหารทริกเกอร์ฟันด์ ซีรี่ย์ GLOBALTOP8M ลงทุนหุ้นทั่วโลกเข้าเป้าหมาย 7 กองทุนต่อเนื่อง มองปัจจัยหนุนจากการทยอยฉีดวัคซีน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ล่าสุดเตรียมปิดเพิ่มอีก 3 กองทุน ด้าน GLOBALTOP8M6 , GLOBALTOP8M7 เข้าเป้าแตะ Trigger ครั้งแรก พร้อมเดินหน้าเปิดขาย ONE-GLOBALTOP8M9 ต่อเนื่อง ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่ 21-27 ม.ค.นี้

พจน์ หะริณสุต

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทบริหารกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์ต่างประเทศเข้าเป้าหมายก่อนกำหนดเพิ่มเติม อีก 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M3 (ONE-GLOBALTOP8M3) กองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M4 (ONE-GLOBALTOP8M4) และ กองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M5 (ONE-GLOBALTOP8M5) เน้นลงทุนหุ้นต่างประเทศเข้าเงื่อนไขเลิกกองก่อนกำหนดตามเป้าหมาย 8% ซึ่งบริษัทได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนในอัตรา 10.83 บาทต่อหน่วย หรือ 8% ตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 18 และ 15 และ 22 ม.ค.2564 ตามลำดับ

“ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุน ONE-GLOBALTOP8M ทั้งหมด 7 กองทุน โดยบริษัทสามารถบริหารกองทุนเข้าเป้าหมายเลิกกองได้ทั้งหมด ได้แก่ ONE-GLOBALTOP8M ONE-GLOBALTOP8M 2 ONE-GLOBALTOP8M3 ONE-GLOBALTOP8M4 ONE-GLOBALTOP8M5 ขณะที่กองทุน ONE-GLOBALTOP8M6 และONE-GLOBALTOP8M7 สามารถสร้างผลตอบแทนแตะผ่านทริกเกอร์ครั้งแรกในระดับราคา NAV ประมาณ 10.40 บาทต่อหน่วย หรือ 4% ตามเป้าหมาย โดยบริษัทได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา”นายพจน์กล่าว

นอกจากนี้ ล่าสุดกองทุน ONE-GLOBALTOP8M8 ที่ได้เปิดเสนอขายไปเมื่อต้นเดือนม.ค.64 ได้รับการตอบรับเกินคาดหมาย โดยทางบริษัทต้องทำการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากจำนวนหุ้น (กรีนชู ออปชั่น)เพิ่มเติม และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตามภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค.นี้ บริษัทจะทำการเปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9 ) ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

นายพจน์ กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นในปีนี้ จากความคืบหน้าของวัคซีนต้าน Covid-19 ซึ่งรับการอนุมัติและแจกจ่ายในหลายประเทศ ทำให้นักลงทุนลดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั่วโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดกว่า 10 ล้านล้านเหรียญฯ หรือมากกว่า 10% ของ GDP โลก จะช่วยลดความรุนแรงของการหดตัวทางเศรษฐกิจและหนุนเศรษฐกิจโลกให้สามารถฟื้นตัวได้ประมาณ 5% ในปีนี้จากการประมาณการของ IMF

นอกจากนี้ ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงการดำเนินนโยบายการเงินอย่างผ่อนคลายต่อเนื่อง โดยคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำและยังคงเดินหน้าอัดฉีดเงินเข้าระบบผ่านการซื้อสินทรัพย์ต่อไป เหล่านี้เป็นปัจจัยหนุนให้สภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูงและเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นให้มีโมเมนตัมที่ดีในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทชั้นนำของโลกที่มีความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน (New economy) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งทำให้บริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นมีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้การบริหารกองทุนต่างประเทศของบริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกองทุน ONE-GLOBALTOP8M9 ยังคงเน้นนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่น โดยเน้นกระจายการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศเป็นสัดส่วนหลัก และส่วนที่เหลือลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาล ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมายที่ 8% ในระยะเวลา 8 เดือน โดยที่ผ่านมาผู้จัดการลงทุนได้เน้นลงทุนใน Baillie Gifford Long Term Global Growth กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery และกองทุน UBS Lux Equity SICAV – All China เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีตามเป้าหมาย โดยกองทุนทั้ง 3 ที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพและมีความสามารถในการแข่งขันสูง

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มการลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพอื่นๆเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายดังเช่นที่ผ่านมา โดยน้ำหนักการลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ดี การลงทุนระยะสั้นในกรอบ 8 เดือน ยังถือเป็นโอกาสผลตอบแทน 8% ที่น่าสนใจ และ การกระจายความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจของการลงทุน โดยการกระจายการลงทุนบางส่วนไปยังต่างประเทศถือเป็นส่วนที่จำเป็นที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมด้วย