TASCO แจกปันผล 30 สต. XD 27 ม.ค.

TASCO แจกปันผล 30 สต. XD 27 ม.ค.

HoonSmart.com>>”ทิปโก้แอสฟัลท์ ” มีข่าวดี บอร์ดแจกปันผลระหว่างกาล 1.42% ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 10% 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจายเงินปันผลระหว่างกาล (ก.ค.-ก.ย.64) หุ้นละ 0.30 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ม.ค. 2564 กำหนดจ่ายเงินวันที่ 9 ก.พ.2564 ทั้งนี้ ผลตอบแทนปันผลประมาณ 1.42%

วันที่ 14 ม.ค.2564 ราคาหุ้น TASCO ปิดที่ 21.10 บาท บวกถึง 2 บาทหรือ 10.47% มูลค่าการซื้อขายรวม 3,706 ล้านบาท