OR ตั้งราคาขาย IPO 16-18 บาท รายย่อยจองซื้อ 24 ม.ค.-2 ก.พ.

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่งบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก  กำหนดราคาเบื้องต้น 16-18 บาท P/E 23.9 – 26.9 เท่า ต่ำกว่า P/E เฉลี่ยของคู่แข่งในธุรกิจคล้ายคลึงกัน 31.7 เท่า จัดสรรนักลงทุนรายย่อย 595.7 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 24 ม.ค.-2 ก.พ. ผ่าน 3 แบงก์  ธนาคารกสิกรไทยแจงเอกสารที่ต้องเตรียม คาดเคาะราคาสุดท้าย 3 ก.พ. นี้ 

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง)ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เพื่อเสนอขายหุ้นจำนวน 2,610 ล้านหุ้น และจัดสรรส่วนเกิน (กรีนชู) อีก 390 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16-18 บาท จัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยจำนวน 595.7 ล้านหุ้น เปิดให้จองซื้อวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ก.พ.2564 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น อัตรา 95.1997 : 1   วันที่ 25 – 28 ม.ค. 2564

ส่วนผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ จัดสรรให้ 1,264.3 ล้านหุ้น และผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ รวมประมาณ 450 ล้านหุ้น เข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อวันที่ 3-5 ก.พ. 2564

ทั้งนี้ คาดว่า OR จะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3  ก.พ. 2564

การกำหนดราคาขายที่ 16-18 บาท คิดเป็นสัดส่วนราคาต่อกำไร(P/E) ประมาณ 23.9 – 26.9 เท่า ต่ำกว่า P/E เฉลี่ยประมาณ 31.7 เท่า ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยอ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังล่าสุดนับจากวันที่ 7 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 6 ม.ค. 2564

ส่วนมูลค่าหุ้นตามบัญชี อยู่ที่ 4.58 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตามราคาบัญชีปรับปรุง (adjusted book value) ที่ 12.11 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

ด้านธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่า รูปแบบการจัดสรรหุ้นรายย่อยจะเป็นแบบ Small Lot First คือ จัดสรรจำนวนขั้นต่ำให้นักลงทุน  รับจองหุ้นทั้งผ่านสาขาทั่วประเทศและออนไลน์  เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชน สมุดธนาคาร จำเลขที่บัญชีซื้อขายหุ้น-เลขที่โบรกเกอร์ ที่นำหุ้นเข้าพอร์ต ทั้งนี้ การจองผ่านธนาคารกสิกรไทย ต้องทำการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารก่อน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

 

อ่านประกอบ

PTT เตรียมเคาะราคาไอพีโอหุ้น OR ร่อนเอกสารผู้ถือหุ้นรับสิทธิ์จองซื้อ