“เจพีมอร์แกน” ออก DW อิงดัชนี Nasdaq-100 รายแรกในไทยพร้อมเทรดวันนี้

HoonSmart.com>> “เจพีมอร์แกน” ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 4 หลักทรัพย์อ้างอิงดัชนีแนสแด็ก 100 (Nasdaq-100) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชูรายแรกในไทย เพิ่มทางเลือกกระจายการลงทุนต่างประเทศ เปิดซื้อขายบนตลาดหุ้นไทยวันแรก 14 ม.ค.64

นายโยวจี เชียน ผู้บริหารสูงสุดด้าน Global Options Electronic Client Solutions and Global Warrants เจพีมอร์แกน กล่าวว่า เจพีมอร์แกนออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อ้างอิงดัชนีแนสแด็ก 100 (Nasdaq-100) โดย DW ชุดใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนในประเทศสามารถเข้าถึงหนึ่งในดัชนีหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ซึ่งองค์ประกอบดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่าวประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตสูงจากทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศบนตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิซื้อ หรือ Call DW จำนวน 2 หลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิขาย หรือ Put DW จำนวน 2 หลักทรัพย์บน ดัชนีแนสแด็ก 100 ที่เสนอขายนี้มีช่วงราคาใช้สิทธิระหว่างระดับดัชนีตั้งแต่ 9,500 ถึง 15,900 จุด เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะตอบสนองต่อระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละรายสามารถรับได้ในสภาวะตลาดซึ่งมีความแตกต่างกัน ซึ่ง NDX41C2103A NDX41P2103A เน้น Gearing แรง ส่วน NDX41C2103T NDX41P2103T เน้น Time Decay ตํ่า

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนีแนสแด็ก 100 นับเป็น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศลำดับที่สองของ เจพีมอร์แกนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากการเปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนีเอสแอนด์พี 500 (S&P500 DW) ไปแล้วเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา

นายภากร บูรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นักลงทุนในประเทศไทยนั้นมองหาโอกาสในการกระจายการลงทุนอยู่เสมอ และเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนในตลาดต่างประเทศให้กับนักลงทุนในประเทศไทย เราจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อขยายโอกาสใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีแนสแด็ก 100 เป็นหนึ่งในดัชนีของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ที่มีผลประกอบการสูงที่สุดในปี 2563 โดยดัชนีปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 45 ในปีที่ผ่านมา