BBL ปิดปรับปรุงระบบโมบายแบงก์กิ้ง 16 ม.ค.64 ตีหนึ่งครึ่ง-ุ6 โมงครึ่ง

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ชั่วคราวเช้า 16 ม.ค.64 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราวบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) ในเช้าวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 01.30 น. – 06.30 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของธนาคารไม่สามารถใช้งานบริการ Bangkok Bank Mobile Banking ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking) และบริการอื่นๆ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ