EKH ชี้โควิดรอบใหม่-โรค RSV หนุนผลงาน Q4/63 โตแรง

HoonSmart.com>> “เอกชัยการแพทย์” ยิ้มรับวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ ดันยอดผู้ใช้บริการเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19 คึกคัก ด้านผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจากการติดเชื้อ RSV ในเด็กทยอยเข้ารับบริการต่อเนื่อง มั่นใจหนุนผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 สดใส ด้าน “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” เดินหน้าปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่การให้บริการในศูนย์เฉพาะทางตามแผนอย่างเข้มข้น รองรับผู้ใช้บริการมากขึ้นในอนาคต

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมากนั้น ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล โดยมีผู้มาใช้บริการเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) จากการติดเชื้อ RSV ในเด็กก็ยังคงเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดไตรมาส 4/ 2563 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ ยังคงปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นความปลอดภัยในการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถใช้ช่องทาง Virtual Hospital (online consultation) เพื่อให้ได้พบแพทย์ โดยไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล หรือสามารถเข้ารับบริการ Ekachai Telemedicine ด้วย 4 ขั้นตอน รับบริการปรึกษาแพทย์ ส่งยาถึงบ้าน รับวัคซีน เจาะเลือด ทำแผล อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ในศูนย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์กายภาพบำบัด เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้ในอนาคต

“ในเบื้องต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล รวมถึงการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์แต่อย่างใด โดยยังมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก โดยเฉพาะไตรมาส 4/2563 ซึ่งน่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานเติบโต อย่างมีนัยสำคัญ” นายแพทย์อำนาจกล่าว