GL จ่าย JTA 1.1พันล. ชำระค่าเสียหายบางส่วน

HoonSmart.com>>”กรุ๊ปลีส” เจ็บแล้วจบ ชำระค่าเสียหายให้ JTA ประมาณ 1.1 พันล้านบาท ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์บางส่วน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอตอบรับข้อเสนอ ไม่ต้องรับผิดชอบหนักกว่า 7 พันล้านบาท ยืนยัน GL พร้อมขยายธุรกิจต่างประเทศ มีเงินสดและฐานะการเงินแกร่ง

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564  GL ได้จ่ายเงินจำนวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 1,100 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท J Trust Asia P (JTA) ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ที่ได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 โดยให้บริษัทย่อยของ GL ชื่อ Group Lease Holdings Pte. Ltd (GLH) และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงินราว 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียง 30% ของจำนวนที่ JTA ฟ้องมา (ประมาณ 7,183 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย )โดยความเสียหายส่วนใหญ่ 49 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,527 ล้านบาท) เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครบกำหนดในเดือนมี.ค. 2563 แต่ GL ระงับการจ่ายเงินไว้ เนื่องจากการกระทำของ JTA

ก่อนหน้านี้ กรุ๊ปลีส ได้ชำระหนี้ให้กับ JTA ประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 685 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย แบบหักกลบลบหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งไทย ซึ่งได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ให้ JTA ชำระเงินจำนวน 685.5 ล้านบาท (รวมค่าทนายความ) แก่ GL เนื่องจาก JTA ได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GL ในประเทศไทย จนก่อให้เกิดความเสียหาย โดย GL ได้โอนสิทธิในการรับชำระหนี้ตามคำพิพากษานี้ให้แก่ GLH และได้นำไปหักกลบลบหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์

GLH ไม่ใช่จำเลยเพียงรายเดียวที่ถูกพิพากษาให้ชำระหนี้ เนื่องจาก “ผู้กู้ไซปรัส” บางคนที่เป็นหนี้ GL ก็เป็นจำเลยด้วย ดังนั้นจึงต้องร่วมรับผิด ซึ่งจำเลยบางคนจะช่วยชำระเงินในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยชำระเงินโดยตรงไปยัง JTA แทนที่จะจ่ายมาที่ GLH  ปัจจุบันผู้กู้กลุ่มไซปรัสมีเงินสดจำนวนนี้อยู่ในบัญชีของตนแล้ว แต่ถูกศาลสั่งห้ามโอนเงินตามคำร้องของ JTA

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) กล่าวว่า บริษัทจะเสนอแผนการชำระเงินเต็มจำนวน 37 ล้านเหรียญให้กับ JTA เพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลประเทศสิงคโปร์ กับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลไทยจำนวน 685 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และอีก 9 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้กู้กลุ่มไซปรัส ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วและอยู่ระหว่างการชำระเงินเต็มจำนวนตามคำพิพากษา

“สิ่งสำคัญ ไม่เพียงแต่เราจะชำระหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อยุติหนี้ของ GLH เท่านั้น แต่ยังมีผู้กู้ GLH บางรายที่จ่ายเงินประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐในนามของ GLH แสดงให้เห็นว่าเรายังสามารถเรียกเก็บเงินจากพวกเขาได้ หาก JTA ไม่เข้ามาแทรกแซงทางกฏหมาย ทางกลุ่ม GL มีความพร้อมที่จะกลับไปขยายธุรกิจต่างประเทศด้วยสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งและระดับเงินสดที่มีอยู่อย่างมาก”

หุ้น GL ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2563 หลังจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท ครั้งที่ 2