ปตท.ตั้งบ.ย่อยลงทุนธุรกิจให้บริการระบบ Plublic Cloud

HoonSmart.com>> ปตท.ไฟเขียวตั้งบริษัท “เมฆาเทคโนโลยี” ลงทุนธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เนต (Plublic Cloud) ให้ลูกค้าองค์กรและกลุ่มปตท. ตามกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของกลุ่ม

บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟ่าคอม จำกัด หรือ AIpha Com เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เมฆาเทคโนโลยี จำกัด โดย Alpha Com ถือหุ้นทั้งหมดด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (Plublic Cloud) เช่น การให้บริการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดการข้อมูลต่างๆ ให้แก่บริษัทองค์กรต่างๆ รวมถึงกลุ่ม ปตท.

ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ ปตท.ด้านดิจิทัล ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2564

สำหรับ Alpha Com เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท สยาม แมนเนจเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัดหรือ SMH และ SHM เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ GMH และ GMH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ PTTGM ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น PTTGM ทั้งหมด