หุ้น SEG เทรดชื่อใหม่ TGH มีผล 13 ม.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งหุ้น SEG เทรดชื่อใหม่ TGH มีผล 13 ม.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จากเดิม SEG เป็นชื่อย่อใหม่ TGH มีผลวันที่ 13 ม.ค. 2564

ด้านหุ้น SEG ปิดตลาดที่ราคา 34.75 บาท +2.25 บา หรือ +6.92% มูลค่าการซื้อขาย 89,920 บาท