คลังชงครม.พักหนี้เกษตรกร 3 ล้านราย

“อภิศักดิ์” เผย “คลัง” เตรียมเสนอครม.พิจารณามาตรการพักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท พร้อมชดเชยดอกเบี้ยให้ 2-3% ต่อปี คาดมีเกษตรกรได้ประโยชน์ 2-3 ล้านราย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภายในเดือนก.ค.นี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 3 ปี ให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท พร้อมกันนั้น รัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตรา 2-3% ต่อปี สำหรับเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ตามแผนการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรได้ประโยชน์ 2-3 ล้านคน

นายพรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) กล่าวว่า คาดงบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1 แสนล้านบาท ภายใต้พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท จะมีการเบิกจ่ายในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. และจะทำให้จีดีพีปีนี้เพิ่มขึ้น 0.7% อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลเร่งรัดให้การเบิกจ่ายงบดังกล่าวเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย.ปีนี้ จะทำให้จีดีพีไตรมาส 3 เติบโตเพิ่มขึ้น 2%

สำหรับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 1.งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 4,600 ล้านบาท 2 งบภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 24,300 ล้านบาท งบภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 21,078 ล้านบาท และงบภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนศักยภาพชุมชน 54,978 ล้านบาท