ICN คว้างาน CAT มูลค่ากว่า 444 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส” ได้งานจากกสท โทรคมนาคม ขยายความจุเชื่อมโยงระบบ DWDM ส่วน Backhaul และขยายความจะรุบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Border มูลค่า 444.48 ล้านบาท

บริษท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) แจ้งว่า บริษัทได้รับงานโครงการจ้างขยายความจุเชื่อมโยงระบบ DWDM ส่วน Backhaul และขยายความจะรุบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Border กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มูลค่างาน 444.48 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)