‘อมตะ’ ร่วมทุนผลิตก๊าซอุตสาหกรรม ขายผู้ผลิตไทย-ตปท.

อมตะฯร่วมทุนบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ตั้งโรงงานผลิตก๊าซอุตสาหกรรมป้อนผู้ผลิต เจาะกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มความสามารถแข่งขันของบริษัทไทย มีโอกาสขยายไปขายประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส (BIG) และ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน (AMATA) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง บริษัท อมตะบีไอจีอินดัสเทรียลแก๊ส (ABIG) เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซอุตสาหกรรมป้อนเข้าสู่ภาคการผลิตให้กับผู้ประกอบการ โดย BIG ถือหุ้น 51% และ AMATA ถือหุ้น 49%

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด AMATA กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกลุ่มอมตะที่เน้นการให้บริการกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ

“กลุ่มอมตะพร้อมที่จะจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของประกอบการอย่างครบวงจร” นายวิบูลย์กล่าว

สำหรับการจัดตั้งบริษัท ABIG ส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อมั่นและได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งในจังหวัดชลบุรีและระยอง ที่มีมากว่า 1,000 โรงงาน และกำลังจะขยายตัวมากขึ้นจากนโยบายการพัฒนาพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาล 10 อุตสาหกรรม โดยอมตะพร้อมที่รองรับอุตสาหกรรม ได้ถึง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์ เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอีคอมเมิร์ส อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

นอกจากนี้อมตะได้มีการพัฒนาขยายการลงทุนในต่างประเทศ ความร่วมมือกับ BIG ในครั้งนี้ มีโอกาสที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ อมตะได้ศึกษาการขยายการลงทุน โดยเฉพาะประเทศเวียดนามซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำร่องเข้าไปพัฒนาธุรกิจเพื่อการจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ BIG กล่าวว่า การร่วมลงทุนในครั้งนี้ เป็นการนำจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายมาผนึกทางด้านธุรกิจ เพื่อรองรับ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้อีอีซี โดย BIG ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในขณะที่อมตะถือเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมรายใหญ่ ของประเทศและมีสถานที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของทางภาคตะวันออก ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้การบริการสามารถครอบคลุมพื้นที่และรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ABIG ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ซึ่งในระยะแรกจะผลิตก๊าซไนโตรเจนเกือบ 50,000 ตันต่อปี ใช้งบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท คาดจะเปิดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/2562 มีขีดความสามารถในการให้บริการได้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยรอบ รวมถึงพื้นที่อื่นๆใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ABIG จะให้บริการด้านการจำหน่ายและจัดส่งก๊าซอุตสาหกรรมด้วยท่อส่งก๊าซที่ต่อตรงไปถึงโรงงานลูกค้า โดยอาศัยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจาก BIG ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสหรัฐฯ ด้วยนวัตกรรมและความปลอดภัยในธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย สามารถช่วยลดต้นทุนในด้านการผลิตในระยะยาวให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้บริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและจัดส่งก๊าซอุตสาหกรรมไปยังลูกค้า