บล.ทิสโก้ ประเมินหุ้นร้อนแรง โอกาสติด-รอด แคชบาลานซ์

บล. ทิสโก้ ประเมินหุ้นร้อนแรง โอกาสติด-รอด ติดแคชบาลานซ์ ( Cash Balance Alert ) สัปดาห์นี้ 

• IRPC 7 ม.ค.ห้ามเทรด> =5,948 ล้านบาท
• IP ห้ามเทรด>= 72 ล้านบาท
• PERM ห้ามเทรด>= 324 ล้านบาท
• RCL ห้ามเทรด>= 779 ล้านบาท
• SOLAR ห้ามเทรด>= 333 ล้านบาท

• EA 7 ม.ค.ห้ามเทรด>= 8,279 ล้านบาท  และ ห้ามปิด>=58.75 บาท

• STARK 7 ม.ค.ห้ามเทรด>= 583 ล้านบาท  และ ห้ามปิด>=4.15 บาท

• LEO 7 ม.ค.ห้ามปิด>= 6.25 บาท

• PSL และ COTTO ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 8 ม.ค. และ 13 ม.ค. ตามลำดับ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)