ASIAN มั่นใจโควิดไม่กระทบธุรกิจ ลุยตรวจพนง.กว่า 5 พันคนไม่พบติดเชื้อ

HoonSmart.com>> “เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น” มั่นใจโควิด-19 ระบาดสมุทรสาคร ไม่กระทบธุรกิจ ลุยตรวจเชิงรุกพนักงานกว่า 5,500 คน ทั้ง 4 โรงงาน ที่ “สมุทรสาคร เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี” ยังไม่พบพนักงานติดเชื้อ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานได้ตามปกติ

น.ส.วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ในฐานะ เลขานุการทีมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ภายใต้การดำเนินการของทีมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซี ขอชี้แจงให้ทราบว่า สถานประกอบการภายใต้กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซีทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เปิดดำเนินการด้วยกำลังการผลิตตามปกติ หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกคนใน 4 โรงงาน คือโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุก ซึ่งเป็นการตรวจที่ได้มาตรฐาน ผลปรากฏว่าพนักงานทั้งหมด 100% หรือจำนวนกว่า 5,500 คน ไม่พบว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

“กลุ่มบริษัทฯ ได้มีคำสั่งและให้เตรียมมาตรการเข้มข้นในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงงานอื่นๆ ในกลุ่มเอเชี่ยนซี ด้วยความห่วงใยสุขภาพพนักงาน และขานรับมาตรการจากภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งมีแผนการเตรียมพร้อมในกรณีที่ในอนาคตอาจมีพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองประจำวันก่อนเข้าสถานที่ปฎิบัติงาน โดยให้พนักงานกักตัวที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน พร้อมการติดตามอาการ หากมีอาการ ให้เข้ารับการตรวจ และหากพบว่าพนักงานติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการดูแลพนักงานตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน ปัจจุบัน พนักงานทุกคนในโรงงานได้รับการตรวจแล้ว ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ และบริษัทฯ ได้ขอให้พนักงานปฏิบัติงานของตนตลอดจนระมัดระวังตนเองอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา” น.ส.วรัญรัชต์ กล่าว

บริษัทฯ มั่นใจว่า มาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาเพียงพอที่จะให้ความมั่นใจกับพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ ที่ยังจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการของกลุ่มบริษัท ว่าสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ มีความปลอดภัยจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมั่นใจว่า พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะไม่หลบเลี่ยง ปกปิด ฝ่าฝืน หรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าว มีความผิดทั้งทางวินัย และเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ พร้อมจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษสูงสุด และเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามปัญหานี้ไปด้วยกัน