CSL พุ่ง 12% ส่งท้ายออกตลาดพรุ่งนี้

ราคาหุ้น CSL ( ซีเอส ล็อกซอินโฟ) ณ เวลา 15.56 น. เพิ่มขึ้น 12.50% หรือ 0.75 บาท มาอยู่ที่ 6.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 3.60 ล้านบาท

สำหรับหุ้น CSL จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันสุดท้าย ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

ทั้งนี้ หลังจากหุ้นออกจากตลาดไปแล้วนักลงทุนจะไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหุ้น