CPF – มูลนิธิ LPN มอบอาหาร ไข่ไก่ ให้แรงงานต่างชาติสมุทรสาคร

มูลนิธิ LPN ร่วมกับ ซีพีเอฟ ทยอยมอบอาหาร ไข่ไก่สด ให้พี่น้องแรงงานต่างชาติในสมุทรสาคร สู้ภัยโควิด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ( CPF ) โดย โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ  มูลนิธิ LPN เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยแรงงานต่างชาติในชุมชนตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร สู้ภัยโควิดต่อเนื่อง นำไข่ไก่สด และอาหารพร้อมทาน และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนถึงมือพี่น้องแรงงานต่างชาติ และร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เร็วที่สุด

ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟองให้แก่ มูลนิธิ LPN นำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพ ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาโควิด-19 แก่แรงงานต่างชาติประมาณ 1,200 ครอบครัว ที่อาศัยในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อเนื่อง ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 นี้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN กล่าวว่า ในตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร มีพี่น้องแรงงานเมียนมา รวมทั้งเด็กแรกเกิด จนถึงผู้สูงวัย อาศัยอยู่ประมาณกว่า 4 พันราย นับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เมื่อชุมชนถูกกักบริเวณเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องกักตัวนานนับเดือน กำลังเผชิญกับปัญหาขาดรายได้ และเงินสะสมร่อยหรอ

หลายครอบครัวประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต การที่ภาครัฐและซีพีเอฟ เข้ามาช่วยเหลืออาหาร ทั้งที่เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน และไข่ไก่สด ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากของแรงงานต่างชาติตามหลักมนุษยธรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ช่วยให้พี่น้องแรงงานต่างชาติสามารถต่อสู้วิกฤติครั้งนี้ได้ และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟู และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครและของประเทศไทยต่อไป

ในสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนผนึกกำลังช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่นี้ โครงการ​ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”​ ส่วนหนึ่งที่ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับพี่น้องคนไทย รวมทั้งพี่น้องแรงงานต่างชาติ และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ได้มีอาหารปลอดภัยบริโภคอย่างเพียงพอ ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เดินเคียงข้างกับทุกคนให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ได้อย่างราบรื่น และกลับมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อได้ให้เร็วที่สุด