“พี่ฉอด” สายทิพย์ ลาออกกรรมการ GRAMMY มีผล 4 ม.ค.

HoonSmart.com>> “จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่” ได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ “สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” พี่ฉอด และดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน มีผล 4 ม.ค.64

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) แจ้งว่า ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และนางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งแทนดร.ลักขณาและนางสายทิพย์ได้แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบต่อไป