ALT ส่งมอบงานติดตั้ง CCTV บน BTS ครบ 46 ขบวน

HoonSmart.com>>ALT Telecom ส่งมอบงานติดตั้งระบบ CCTV บนรถไฟฟ้า BTS ครบทั้ง 46 ขบวน (จำนวน 184 โบกี้) แล้วเสร็จปลายปี 63 

      ชนัด เผ่าพันธ์ดี

นายชนัด เผ่าพันธ์ดี รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานโซลูชั่นธุรกิจ บริษัท เอแอลที เทเลคอม  (ALT)  เปิดเผยว่า  บริษัท ฯ  ได้รับสิทธิ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้าใหม่จำนวน 46 ขบวน (SIEMENS และ CRRC) ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (BTSC)  มูลค่างานกว่า 50 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง Siemens Mobility Limited ประเทศตุรกี และ CRRC Changchun Railway Vehicle Co., Ltd จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการออกแบบและเดินระบบสายสัญญาณทั้งหมดบนขบวนรถ ตั้งแต่เริ่มผลิตและประกอบจากโรงงาน เพื่อใช้ในการบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนขบวนรถไฟฟ้า สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสาหรับผู้โดยสารทุกท่านที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

ล่าสุด ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด 46 ขบวน และส่งมอบงานให้กับ BTSC รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และการทดสอบระบบซึ่งทั้งหมดแล้วเสร็จปลายปี 2563