“ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์” บิ๊ก NER โอนหุ้น 6.1931% ให้บุตร

HoonSmart.com>> “ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์” CEO-ผู้ถือหุ้นใหญ่ NER โอนหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น สัดส่วน 6.1931% ให้บุตร ยังถือหุ้น 32.4447%

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 256 จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 6.1931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 523.88 ล้านหุ้น คิดเป็น 32.4447% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NER ระบุว่าการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นการโอนหุ้นให้บุตร

หุ้น NER ปิดตลาด 4 ม.ค.2564 ที่ราคา 4.24 บาท -0.02 บาท หรือ -0.47% มูลค่าการซื้อขาย 116.75 ล้านบาท