ILINK เซ็นก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าจ.ตรัง มูลค่า 316 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น” เผยกลุ่ม Consortium อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์และธนวรรณ ลงนามสัญญาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า จ.ตรัง มูลค่า 316 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมกับบริษัท ธนวรรณ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในนามกลุ่ม Consortium อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์และธนวรรณ ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึงสถานีไฟฟ้าย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 316.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาการส่งมอบ 360 วัน

สำหรับสัดส่วนรายได้ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง มูลค่า 207.50 ล้านบาทและบริษัท ธนวรรณ คอนสตรัคชั่น จำกัด มูลค่า 109.30 ล้านบาท