จักรไพศาลฯขาย IPO 1.45 บาท เปิดจอง 8,11-12 ม.ค.64

HoonSmart.com>>”จักรไพศาล เอสเตท”เคาะราคาขายหุ้นละ  1.45 บาท พาร์ 1 บาท  ระดมทุน 119.93 ล้านบาท พร้อมเข้าซื้อขาย mai 

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท (JAK) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 1.45 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 82,709,900 หุ้น โดยจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 8, 11-12 ม.ค.2564 เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.45 บาท คิดเป็นอัตราราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 30.87 เท่า คำนวณจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4 ไตรมาส  ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบันหรือในอนาคต รวมถึงแผนการระดมทุนในการขยายธุรกิจ

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 0.21 ล้านบาท ปี 2561 กำไรสุทธิ 47.25 ล้านบาท ปี 2562 กำไรสุทธิ 33.83 ล้านบาท และงวด 9 เดือนปี 2563 กำไรสุทธิ 12.64 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนกำไรสุทธิ 31.44 ล้านบาท