บลจ.บัวหลวงให้พนง.ทำงานที่บ้านตั้งแต่ 4 ม.ค.63 สกัดโควิด

HoonSmart.com>> “กองทุนบัวหลวง” ให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (Work From Home) เพื่อตอบสนองต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ เริ่ม 4 ม.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย พร้อมให้ความมั่นใจผู้ลงทุน การดำเนินงานทุกอย่างจะยังเป็นไปตามปกติ เนื่องจากทุกหน่วยงานขององค์กรเตรียมแผนปฏิบัติงานรองรับไว้แล้ว

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คงยังมีความรุนแรง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค กองทุนบัวหลวง จึงกำหนดให้พนักงานส่วนหนึ่งปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจาก COVID-19 จะคลี่คลายลง

อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ ตามเวลาทำการปกติ ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาผ่าน Client Relationship Management หรือ Contact Center ที่จะยังคงให้บริการแก่ทุกท่านได้ อีกทั้งในกรณีที่พบปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.การส่งข้อความผ่าน E-mail ที่ [email protected] และ 2.การส่งข้อความผ่าน Inbox ในหน้าแฟนเพจของกองทุนบัวหลวง https://www.facebook.com/BualuangFund.Fanpage/

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตอบกลับและให้บริการกับผู้ลงทุนอย่างทันท่วงที เท่าที่จะดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดบางประการที่อาจจะมีอยู่บ้าง

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า กองทุนบัวหลวง ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ เราจึงให้พนักงานเกือบทั้งหมดปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยที่การจัดการกองทุนและการให้บริการผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงดำเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพราะเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนมาเป็นอันดับแรก

“ทีมงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรเคยปฏิบัติงานจากที่บ้านมาแล้วในปีที่ผ่านมา ซึ่งก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี จึงขอให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า เราพร้อมที่จะเป็น มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน ในทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว