B เริ่มจ่ายไฟโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 29 MW

HoonSmart.com>> “บี จิสติกส์” เผยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม กำลังผลิต 29 เมกะวัตต์ กดปุ่ม COD ตั้งแต่ 29 ธ.ค.63

บริษัท บี จิสติกส์ (B) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ตั้งอยู่ จ.หาติ๋ญ ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตรวม 29 MW ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2562 อนุมัติให้ บริษัทเข้าทำรายการในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่จ.หาติ๋ญ ประเทศเวียดนาม