“เอกพล พงศ์สถาพร” ลาออกเอ็มดี TIPCO มีผล 1 ม.ค.64

HoonSmart.com>> “ทิปโก้ฟูดส์” เผย “เอกพล พงศ์สถาพร” ลาออกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผล 1 ม.ค.64 ตั้ง “ลือชา พิศิษฐการ” ผู้อำนวยการสร้างงานบริหารการเงิน รักษาการแทน

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (TIPCO) แจ้งว่า นายเอกพล พงศ์สถำพร ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายลือชา พิศิษฐการ ผู้อำนวยการสร้างงานบริหารการเงิน ดำรงตำแหน่งรักษากรรมการผู้จัดการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ