BGRIM เริ่ม COD โซลาร์ฟาร์มในกัมพูชา 39 MW รุกขยายลงทุนสู่เป้า 7,200 MW

HoonSmart.com>> “บี.กริม เพาเวอร์” สร้างประวัติศาสตร์ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม กัมพูชาสำเร็จ ขนาดกำลังผลิต 39.0 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.63 เดินหน้าขยายลงทุนสู่เป้าหมายผลิตไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ในปี 68

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตั้งอยู่ที่เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันทายมีชัย (หรือ บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย) ประเทศกัมพูชา กำลังการผลิตติดตั้ง 39.0 เมกะวัตต์ ได้เปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตามที่ บริษัท บี.กริม โซลาร์เพาเวอร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ได้เข้าถือหุ้นสัดส่วน 100% ในบริษัท เรย์เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตั้งอยู่ที่เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันทายมีชัย (หรือ บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย) ประเทศกัมพูชา กำลังการผลิตติดตั้ง 39.0 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 20 ปีกับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge – EDC)

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า BGRIM ถือเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)ระหว่างบริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด กับ การไฟฟ้าประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การค้ำประกันโดยรัฐบาลประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ BGRIM สามารถดำเนินการโครงการได้เป็นผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่การไฟฟ้า ประเทศกัมพูชา ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์จึงมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 48 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 3,058 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีกหลายโครงการซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเติบโตเป็น 3,682 เมกะวัตต์ โดย บี.กริม เพาเวอร์พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมาย 7,200 เมะกวัตต์ภายในปี 2568 โดยยึดหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2564 บี.กริม เพาเวอร์มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 16 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดมุกดาหาร ตอกย้ำการสนับสนุนพลังงานสะอาดของ บี.กริม เพาเวอร์