“โทเร เท็กซ์ไทล์” ปันผล 0.50 บาท XD 6 ม.ค.64

HoonSmart.com>> บอร์ดโทเร เท็กซ์ไทล์ เคาะจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นอัตรา 0.50 บาท ขึ้น XD 6 ม.ค.64 จ่ายเงิน 22 ม.ค.64

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) หรือ TTT เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2563 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 7 ม.ค. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 6 ม.ค.2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 ม.ค. 2564

หุ้น TTT ปิดตลาด 23 ธ.ค.2563 ที่ราคา 52 บาท -1 บาท หรือ -1.89% มูลค่าการซื้อขาย 102,340 บาท