กรุงไทยส่งมอบความสุขปีใหม่ให้ลูกค้า “ชุดของขวัญจาก 4 ชุมชนต้นแบบ”

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงไทยเลือกสรรชุดของขวัญจาก 4 ชุมชนต้นแบบในโครงการ กรุงไทยรักชุมชน เพื่อส่งมอบความสุข ให้กับลูกค้าในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชนต้นแบบที่ผลิตโดยฝีมือของชาวบ้านในชุมชน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวสมุนไพรประคบร้อนจากชุมชนบ้านหนองสระ สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากชุมชนท่ามะโอ ชุดกาแฟแม่กำปองและกาต้มน้ำร้อนพับได้ และชาชงสมุนไพรใบขลู่พร้อมสบู่และสครับเปลือกหอยนางรม บ้านโคกไคร

ผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า 1 ใน 5 เสาหลักของการดำเนินธุรกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2564 คือ การปรับรูปแบบการทำงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลชุมชนต่างๆ ให้เข้มแข็ง ตามแนวคิด “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

นอกจากการนำจุดแข็งของธนาคารเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และเข้าถึง ระบบการเงินดิจิทัลแล้ว ธนาคารยังสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรม ส่งเสริมเพื่อยกระดับสินค้าและบริการต่างๆ โดยคำนึงถึงศักยภาพของชุมชน ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นหลัก สำหรับในเทศกาลปีใหม่ 2564 ธนาคารได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นจาก 4 ชุมชนต้นแบบ ในโครงการกรุงไทยรักชุมชน มาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้และสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

“ข้าวสมุนไพรประคบร้อน” ที่ผลิตจากข้าวหอมบุญ สุดยอดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง จากบ้านหนองสระ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประคบร้อนเพื่อสุขภาพ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ให้กล้ามเนื้อคลายตัวจากอาการบาดเจ็บหรือจากความเครียดในการทำงาน เพียงอุ่นในไมโครเวฟ 1 นาที แล้วนำมาประคบที่บริเวณต้นคอ

“ชุดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” จากชุมชนท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ซึ่งในชุดประกอบด้วย สเปรย์สมุนไพรกระดูกไก่ดำ น้ำมันเหลืองไพลและขมิ้นชัน มีสรรพคุณแก้อาการฟกช้ำ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออักเสบ น้ำมันเขียวย่านาง ใช้ถอนพิษร้อน บรรเทาอาการน้ำร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย และสเปรย์กันยุงสมุนไพรตะไคร้หอม

“ชุดกาแฟแม่กำปอง” ผลิตจากเมล็ดกาแฟ ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ จากชุมชนแม่กำปอง แหล่งผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิก้าชั้นดี ของจังหวัดเชียงใหม่และมีกาต้มน้ำร้อนพับได้สำหรับคอกาแฟบรรจุอยู่ในชุด

“ชาชงสมุนไพรใบขลู่พร้อมสบู่และสครับเปลือกหอยนางรม” ที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สุดยอดภูมิปัญญาชุมชน ของบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา

โครงการกรุงไทยรักชุมชน เกิดจากวิสัยทัศน์ของธนาคารกรุงไทย ที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และสามารถเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมได้อย่างยั่งยืน