NRF เดินเครื่องโรงงาน “มหาชัย-นครปฐม-ราชบุรี” ปกติ คุมเข้มสกัดโควิด

HoonSmart.com>> “เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์” เผยโรงงาน 3 แห่งที่สมุทรสาคร-นครปฐม-ราชบุรี เดินเครื่องตามปกติ คุมเข้มมาตรการสกัดโควิดระบาดรอบใหม่ ประเมินกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต้องปิดโรงงานทั้ง 3 แห่งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กระทบรายได้น้อยกว่า 3% ของรายได้รวม

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ชี้แจงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อบริษัท และแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด และยังดำเนินมาตรการในเชิงรุกเพื่อให้การบริหารจัดการต่อความปลอดภัยของพนักงาน และบริษัทยังคงปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการระบาดของโรคนี้ บริษัทมีความสามารถในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเมื่อต้นปีนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตและจำหน่ายสินค้าทุกกลุ่ม ทั้ง Ethnic Food, Plant Base Food และ Functional Product ของบริษัทฯ ทำตามคำสั่งซื้อล่วงหน้ากว่า 3 เดือน ตลอดจนแนวโน้มด้านความต้องการสินค้าของตลาดต่างประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และ ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลกระทบในเชิงบวกจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทีต่อธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 3 แห่ง โดยเป็นโรงงานของบริษัทที่ จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ส่วนโรงงานที่ จ.นครปฐม และ จราชบุรีอย่างละ 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานของบริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด ที่บริษัทได้ซื้อกิจการมาเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2563 ซึ่งทั้ง 3 โรงงานยังคงเปิดดำเนินการตามปกติด้วยการวางแผนอย่างความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต

อย่างไรก็ดีในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจทำให้ต้องปิดโรงงานทั้งสามเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทางบริษัทได้ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัทน้อยกว่า 3% รายได้รวมของปีนี้

จากการที่บริษัทมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งยังคงความเข้มงวดในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด

ในครั้งนี้บริษัทก็ยังคงดำเนินการต่างๆ ที่ได้เคยประสบความสำเร็จในการควบคุมและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 และการปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ประกาศเรื่อง “มาตการควบคุม เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19” ขอความร่วมมือจากพนักงานในบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2563

บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเป็นสำคัญ และยังคงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทที่มีการตอบแทนและเอาใจใส่ต่อสังคม เพื่อรักษาความยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกส่วน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย