TU พบพนง.ติดโควิด 1 ราย-ประเมินกรณีปิดรง.สมุทรสาคร 2 สัปดาห์กระทบไม่มาก

HoonSmart.com>> “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” เผยพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 1 รายในจังหวัดสมุทรสาคร โรงงานในไทยของกลุ่มบริษัทยังเปิดดำเนินการปกติ ประเมินกรณีเหตุสุดวิสัยต้องปิดโรงงานทั้งหมดในสมุทรสาคร 2 สัปดาห์ คาดกระทบรายได้ทั้งหมดของบริษัทน้อยกว่า 2% ของรายได้รวมต่อปี

ธีรพงศ์ จันศิริ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น บริษัทขอยืนยันว่า สิ่งที่บริษัทให้ความส คัญสูงสุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ บริษัทได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันต่างๆ และจนถึงปัจจุบัน คือ วันที่ 21 ธ.ค.นี้บริษัทได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานติดเชื้อเพียง 1 รายจากพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทที่มีการปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร

อย่างไรก็ตามบริษัทมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการว่าด้วยการตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัท

ในขณะนี้โรงงานของกลุ่มบริษัททุกโรงในประเทศไทยยังคงเปิดดำเนินการ โดยบริษัทได้วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต

อย่างไรก็ดี ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจทำให้ต้องปิดโรงงานของกลุ่มบริษัททุกโรงในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลา 2 สัปดาห์ทางบริษัทได้ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัทน้อยกว่า 2% ของรายได้รวมต่อปี ซึ่งบริษัทได้เตรียมมาตรการเสริมเพื่อทดแทนกำลังการผลิตบางส่วนไว้แล้วหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น

บริษัทขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งจากภาครัฐและบริษัท ตั้งแต่ต้นปีบริษัทมีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานและผู้ที่มาติดต่อ รวมถึงมาตรการและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

“ผมเชื่อว่าความร่วมมือคือหัวใจสำคัญของการฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จะเดินหน้าให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้”นายธีรพงศ์ กล่าว