STARK ฉลุยแจกวอร์แรนต์-รวมพาร์ 1 บาท XW 30 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น STARK  ไฟเขียว รวบพาร์-แจกวอร์แรนต์ ขึ้น XW 30 ธ.ค.นี้  ราคาหุ้นวิ่งรับข่าวดี ขยับ 4 สตางค์ 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้รวบพาร์ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เป็น 1 บาท จากเดิม 0.50 บาท และอนุมัติให้จัดสรรใจสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (STARK – W1) จำนวน 3,968.80 ล้านหน่วย จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 STARK-W1

กำหนดวันขึ้น XW ( ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรวอร์แรนต์ ) วันที่ 30 ธ.ค. 2563 นี้ และวันกำหนดรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรร (Record Date) วันที่ 3 ม.ค. 2564

สำหรับ STARK-W1 มีอายุ 4 ปี อัตราใช้สิทธิ 1:1 ราคา 5 บาท

ด้านราคาหุ้น STARK เปิดตลาดวิ่งรับข่าวดี เปิดที่ 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท