SCG คว้า 2 รางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”

ยุทธนา เจียมตระการ  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง พร้อมด้วย นำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” และ ณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา  Investor Relations Director รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการอำนวยการ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน