“ไอร่า แฟคตอริ่ง” จ่ายปันผล 0.021 บาท XD 29 ธ.ค.63

HoonSmart.com>> บอร์ด “ไอร่า แฟคตอริ่ง” เคาะปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.021 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ธ.ค.63 จ่ายเงิน 11 ม.ค.64

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง (AF) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.2563 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.021 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 30 ธ.ค. 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 ธ.ค. 2563 และจ่ายเงินปันผล 11 ม.ค. 2564

หุ้น AF ปิดตลาดที่ราคา 0.69 บาท -0.01 บาท หรือ -1.43% มูลค่าการซื้อขาย 523,260 บาท