‘พานิชชีวะ’ ถือหุ้นใหญ่ CHEWA 67%

กลุ่มพานิชชีวะ ควัก 216 ล้านบาท ซื้อหุ้นชีวาทัย จากทุนสิงคโปร์ TEE DEVELOPMENT PTE.LTD. 12.76% โครงสร้างผู้ถือหุ้นชัดเจน เดินตามแผนธุรกิจ สร้างองค์กรมั่นคงแข็งแกร่ง

บริษัท TEE DEVELOPMENT PTE.LTD. รายงานการขายหุ้น บริษัท ชีวาทัย (CHEWA) ทั้งหมด 12.76% เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย (CHEWA) เปิดเผยว่า TEE Development PTE Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจากประเทศสิงคโปร์ได้ขายหุ้น CHEWA จำนวน 162,743,861 หุ้น ที่ราคา 1.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 12.76% รวมเป็นเงิน 216 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัท ชาติชีวะ จำกัด ถือหุ้นใน CHEWA เพิ่มเป็นจำนวน 862,419,161 หุ้น สัดส่วน 67.64% ของทุนเรียกชำระแล้ว

“บริษัทขอยืนยันว่าจากการที่ TEE Development PTE Ltd. ขายหุ้น CHEWA ทั้งจำนวนให้กลุ่ม พานิชชีวะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เนื่องจาก CHEWA ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติภายใต้ทีมบริหารชุดปัจจุบัน”นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าว

นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลเชิงบวกต่อบริษัท เนื่องจากมีความชัดเจนในด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งที่เป็นผู้ก่อตั้ง คือบริษัท ชาติชีวะ จำกัด ซึ่งเป็นของครอบครัวพานิชชีวะ หรือคุณชาติชาย พานิชชีวะ โดย”ชาติชีวะ” จะทุ่มทำงานอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นตามแผนงานที่ได้วางไว้ทุกประการ และมีเป้าหมายที่จะทำให้องค์กรมีความมั่นคงอย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

CHEWA ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานปีนี้ มีแผนพัฒนาโครงการจำนวน 6 โครงการใหม่ และโครงการร่วมทุนอีก 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 6,300 ล้านบาท ซึ่งจากแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ รวมถึงการทยอยรับรู้รายได้จากยอดขายรอโอนอยู่ในมือสำหรับโครงการที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในปี 2561 มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานปีนี้จะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 20% จากปี 2560