ASIMAR รับงานติดตั้งโครงเหล็กสุวรรณภูมิ มูลค่า 35 ล้าน

“เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์” ลงนามสัญญาติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำหรับส่วนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการ CC1/2 ระยะเวลา 9 เดือน มูลค่า 35 ล้านบาท

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำหรับส่วนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการ CC1/2 จากบริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัค เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่างาน 35,595,646.13 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาโครงการประมาณ 9 เดือน