ปตท.ซื้อหุ้น GPSC จาก TOP 8.91% ขยับถือ 31.72%

HoonSmart.com>> ปตท.เข้าซื้อหุ้น GPSC จาก “ไทยออยล์” กว่า 251 ล้านหุ้น สัดส่วน 8.91% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 31.72% ตามแผนจัดโครงสร้างธุรกิจกลุ่ม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท ปตท. (PTT) ได้มาหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2563 จำนวน 251,173,540 หุ้น หรือคิดเป็น 8.9077% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 894.35 ล้านหุ้น 31.7176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ปตท. เข้าซื้อหุ้นโดยตรงกับบริษัท ไทยออยล์ (TOP) ราคาสูงสุดที่ได้มาหุ้นละ 66.71 บาท เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดโครงสร้างธุรกิจ PTT

หุ้น GPSC ปิดตลาด 8 ธ.ค.2563 ที่ราคา 71.75 บาท +1.00 บาท หรือ +1.41% มูลค่าการซื้อขาย 1,592.09 ล้านบาท

อ่านข่าว

ปตท. ซื้อ GPSC จาก TOP จัดพอร์ตไฟฟ้า กลุ่มถือเท่าเดิม 75.23%