BEC ขายทิ้งหุ้นบีอีซี เทโรฯ 59.99% ให้ “ไบรอัน มาร์การ์” มูลค่า 15 ลบ.

HoonSmart.com>> “บีอีซี เวิลด์” ขายทิ้งหุ้น “บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ทั้งหมด 59.99% ให้ “ไบรอัน ลินด์เซ มาร์การ์” ผู้ร่วมทุนและกรรมการผู้จัดการบริษัท มูลค่ารวม 15 ล้านบาทตามแผนบริหารการลงทุน

บริษัท บีอีซี เวิลด์ (BEC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 119,999,950 หุ้น หรือคิดเป็น 59.99% ของทุนจดทะเบียน ให้นายไบรอัน ลินด์เซ มาร์การ์ ในราคารวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูบลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 ก.ย.2563

วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นเป็นไปตามแผนบริหารการลงทุนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง BEC กับนายไบรอัน ลินด์เซ มาร์การ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์