“ผยง ศรีวณิช”นักการเงินแห่งปี 2563 คุณสมบัติครบเครื่อง ดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม

HoonSmart.com>>”ผยง ศรีวณิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2563 ของวารสารการเงินธนาคาร โชว์ฝีมือบริหารให้ธนาคารมีกำไร ท่ามกลางความผันผวน ดอกเบี้ยต่ำ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบโจทย์ธุรกิจด้านดิจิทัล ออกแบบผลิตภัณฑ์-บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

คณะกรรมการตัดสินรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี” ของ วารสารการเงินธนาคาร มีมติให้ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2563 หรือ Financier of the Year 2020 ด้วยคุณสมบัติครบ 4 ด้านคือ 1.การเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย 2.มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 3.สร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับองค์กร 4.รับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

ท่ามกลางปัจจัยความผันผวนต่างๆ ธนาคารภายใต้การบริหารของ”ผยง” ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 28,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.0% ในปี 2562 ทำได้ 29,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% และช่วง 9 เดือนปี 2563 ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงาน  54,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4% ขณะที่ไตรมาส 3  เท่ากับ 16,572 ล้านบาท เติบโต 16.0% ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยนโยบายที่ถูกปรับลดจนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19

ธนาคารได้วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตอบโจทย์ธุรกิจด้านดิจิทัล ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ คือ ภาครัฐ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารได้ขยายบริการ Krungthai NEXT จนปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 9.95 ล้านราย และ“เป๋าตัง” แอปพลิเคชั่นที่เข้าไปมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อตอบสนองโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ได้ปรับสู่การเป็น G-Wallet อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น