ตลาดหุ้นหยุดทำการซื้อขายเพิ่ม 7, 11 ธ.ค.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ-ตลาด mai-TFEX หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่ม 7 ธ.ค.และ 11 ธ.ค.63 สอดคล้องประกาศแบงก์ชาติ-ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยเป็นวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติม และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ติดตามประกาศวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ https://bit.ly/2UiyoZg