“กบข. คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2 ปีซ้อน”

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้ารับรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล” เป็นปีที่ 2 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่ง กบข. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล จาก 1,928 หน่วยงานทั่วประเทศที่เข้ารับการสำรวจ ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้บริการสมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563