บล.ทรีนีตี้แนะจับตาโควิดในปท. หวั่นฟันด์โฟลว์ไหลออก

HoonSmart.com>> บล.ทรีนีตี้ จับตาสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศใกล้ชิด ผู้ติดเชื้ออาจระบาดวงกว้าง สร้างความกังวลวิถีชีวิตมากขึ้น ระยะสั้นกระทบหุ้นกลุ่มห้าง โรงหนัง ขนส่ง ร้านอาหาร กระทบฟันด์โฟลว์ประเภทเงินร้อนเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินไหลออกบางส่วน จากเดิมไหลเข้ารับจุดเด่นไทยคุมการระบาดได้ดี

บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ ติดตามความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศอย่างใกล้ชิด หลังมีความเป็นไปได้ว่าเชื้ออาจแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง รวมถึงพื้นที่ในบริเวณกรุงเทพมหานครฒ มองปัจจัยดังกล่าวอาจสร้างความกังวลให้กับผู้คนในการใช้ชีวิตมากขึ้น ซึ่งถ้าหากพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนจำกัดการเดินทางสัญจรมากขึ้น

“เรามองกลุ่มที่อาจได้รับ Sentiment เชิงลบในระยะสั้นหากปัจจัยนี้รุนแรงมากขึ้น ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้าและโรงหนัง กลุ่ม Mass transit และกลุ่มร้านอาหาร”บล.ทรีนีตี้ ระบุ

สำหรับหุ้นกลุ่มที่ปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวในระยะสั้น ไแก่ กลุ่มหุ้นที่อิงกับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Cyclical ที่ยังคงได้อานิสงส์จากความคาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตโลก ทั้งกลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน รวมถึงกลุ่มหุ้นส่งออกที่ได้ประโยชน์จากกระแสเทคโนโลยีและพฤติกรรม New Normal เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เกษตร เป็นต้น

ส่วนผลกระทบในแง่ของ Fund Flow มองว่ามีโอกาสส่งผลกระทบได้เช่นกัน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้เงินไหลเข้าสู่ตลาดทุนไทยจนทำให้เงินบาทแข็งค่านั้น คือ การที่ไทยสามารถจัดการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศได้เป็นอย่างดี หากมีการระบาดมากขึ้น อาจทำให้เงินเหล่านี้บางส่วนไหลออกนอกประเทศได้ โดยเฉพาะเม็ดเงิน Hot money ระยะสั้นที่ไหลเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินก่อนหน้านี้