“อควา” ขายหุ้นกู้ 600 ล้านบาท ดอกเบี้ยงาม 5.7%

HoonSmart.com>>หุ้นกู้สุดแกร่ง “AQUA” มูลค่า 600 ล้านบาท  อายุ 2 ปี เปิดขายแล้ว  4 ,  8 ธ.ค. นี้ ดอกเบี้ยเกินคุ้ม 5.75%  จ่ายทุก 3 เดือน มีหลักประกัน 1.5 เท่า 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น ( AQUA )  ยื่นไฟล์ลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขาย “หุ้นกู้มีประกัน” ครั้งที่ 2/2563  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  มูลค่า  600 ล้านบาท

กำหนดจองและเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) วันที่ 4 และ 8 ธ.ค. 2563 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.75% อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

โอกาสทองสำหรับผู้ลงทุน ที่มองหาการลงทุนอันคุ้มค่าในบริษัทที่มีพื้นฐานแกร่ง และให้ผลตอบแทนที่ดี

ทั้งบริษัทฯ ยังเสริมความเชื่อมั่นให้กับหุ้นกู้ โดยให้หลักประกันสูงถึง 1.5 เท่า จากมูลค่าหุ้นกู้ สะท้อนว่า หุ้นกู้ของ AQUA มีศักยภาพต่อการจ่ายดอกเบี้ย และโอกาสที่ผู้ลงทุนจะเสียผลประโยชน์จากเงินลงทุนนั้นเป็นศูนย์ จึงกล้าให้หลักประกันมูลค่าสูง

ทั้งนี้ AQUA เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Out of Home Media ที่ให้บริการป้ายโฆษณาที่เป็นป้ายนิ่ง (Billboard) และป้าย LED ซึ่งมีหน้าป้ายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่สำคัญในกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และบริษัทฯยังเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน อลังหารัมทรัพย์ และแพคเกจจิ้งอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเฉลี่ยสูงกว่า 1,000 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ BBB- จาก Tris Rating ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AQUA มีความน่าเชื่อถือและมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่ดี

นางสาวเรวดี หวานชิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน กล่าวว่า บริษัท ฯ เสนอขายหุ้นกู้ “AQUA” มูลค่า 600 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจ Out of Home Media เสริมความแข็งแกร่งและสัดส่วนทางการตลาด หุ้นกู้ AQUA มาพร้อมกับเงื่อนไขสุดคุ้มค่าต่อผู้ลงทุน ซึ่งนอกจากจะได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงแล้ว ยังได้ชื่อว่าลงทุนในธุรกิจ Out of Home Media ระดับประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้จัดการจัดจำหน่าย ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) โทร 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ โทร 02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด โทร 02-033-6020
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า  โทร 02-080-2624
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี  โทร 02-659-3456